เกี่ยวกับเรานอกจากที่ดินที่ประกาศลงในเว็บไซด์แล้ว ยังมีที่ดินอีกหลายแปลงให้ท่านได้เลือก หากท่านสนใจ

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่:

คุณองค์ประสิทธิ์ชัย วรรณรัตน์ (องค์)
โทร. 083-582-1468
E-mail: teedinpai@hotmail.com
Fanpage Facebook :
Twitter : http://twitter.com/TeeDinPai